เราควรจะเชื่อใครระหว่างคนรวยกับคนจนเกี่ยวกับคาสิโน

คาสิโนมีคนมาบอกว่าไปด้วยที่ไม่ดี แล้วคนที่บอกกับเรานี้ก็คือคนจน เราไม่ได้ดูถูกคนจนแต่เขาเหล่านี้ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ ทำงานวันละ 12 ชั่วโมงเพื่อที่จะแลกกับจำนวนเงินตามที่นายจ้างจ่ายให้